top of page
Търсене

Инструкции за добра поддръжка на турбината

Високоскоростната дентална турбина е без съмнение един от най-използваните и критични инструменти в стоматологичните практики. Редовната поддръжка е важна за удължаване на експлоатационният й срок. От голямо значение е поддръжката ежедневно, седмично и месечно поради разнообразието от манипулации по дължина, честота и вид, както и твърдостта на материалите, които е необходимо да се обработят.

Точно както автомобилите, които се развалят без подходяща поддръжка, така и денталната техника, която генерира стойност за вашата практика ще спре да функционира без подходяща грижа.Най-добрият начин да се положат необходимите грижи е да се фокусирате върху постоянен график , включващ както дневните рутинни поддръжки, така и дългосрочната грижа.

Всяка практика, в зависимост от използвания тип турбина, вече има собствен протокол за ежедневна грижа, почистване и стерилизация. Но запознали ли сте се с инструкциите на производителя, за да сте сигурни, че следвате правилните препоръчителни стъпки на почистване. Отвъд почистването, смазването и дезинфекцирането има и други стъпки, които трябва да бъдат предприемани за подсигуряване на безпроблемната работа на оборудването. Тези стъпки са по-редки, но не са по-маловажни за правилна експлоатация на турбините.

Никой дентален специалист не иска да прекъсва процедурата поради нефункциониране на оборудването му. Също така добрата работа на турбините допринася както за продуктивността в практиката, така и за комфорта на пациента. В този ред на мисли, отделян


ето на няколко минути за изпълнението на базови превантивни стъпки по поддръжката на седмична или месечна база могат да елиминират тези неудобства и да подсигурят сигурната и ефективна работа на денталната техника.

Можете да направите стъпките по-долу част от вашата програма по поддръжка на денталната турбина, за да избегнете чести проблеми с нея.


БАЗОВ ЧЕКЛИСТ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ТУРБИНИ


• Прочетете задълбочено инструкциите на производителя

• Следвате ли инструкциите, свързани с препоръчаното налягане и стерилизация?

- Настройте правилното работно налягане на турбината на .........


psi(или bars).

- Проверете дали налягането е подходящо настроено в края на шланга, където е връзката с турбината. Ако настроите налягането спрямо подаваното от компресора, това може да е неправилно и да изгубите по 1 psi на всеки 30см от пътя(шланга) до самата турбина.

- Бъдете сигурни, че спазвате инструкциите за дезинфекция и стерилизация, описани в инструкциите за употреба.

• Време : ______ минути

• Температура: ______ градуси по Целзий


Не стерилизирайте с поставен борер!


• Оставяте ли цикълът на автоклава да приключи?

-Използване на оборудване, което не е напълно охладено, или охлаждайки го под течаща вода, може да доведе до по-скорошни проблеми. Ако трябва да правите това защото бързате да използвате оборудването, това означава, че ви трябват допълнителни резервни турбини. Препоръчително е практиките да имат поне 3 турбини – една за използване, една в готовност и една в процес на стерилизация.

• Използва ли довереният ви сервиз за ремонт на турбини части, доставени от производителя? Дори да са по-скъпи, частите от производителя са направени така, че да отговорят на високи стандарти за издържливост и качество на работа.

• Използвате ли доставени от производителя аксесоари, като например ключ за отваряне на главата? Използване на инструменти не по предназначение или несъвместими точно с вашата техника може да доведе до скрити дефекти и ранна повреда.

• Почиствате ли добре турбините преди да ги автоклавирате? Само топла вода и алкохол трябва да бъдат използвани за почистване на турбини. Не забравяйте да обърнете специално внимание на оптичното стъкло в предната част на турбината(ако има такова) и мястото, където тя се свързва към шланга(куплунга).

• Често ли отваряте турбината за почистване на вътрешната част на главата? Въпреки дизайна на турбините, вода, емайл или възстановителни материали могат да бъдат атомизирани и да попаднат в главата на турбината. Материалът след това се изпича от вътрешната част на тялото на главата. С течение на времето този втвърден материал може да се отчупи и да повреди турбината. Почиствайте периодично главата на турбината с памучна марля(ролка) и алкохол. Това е от особено значение когато сами сменяте главата на турбината си с нова!

• Почиствате ли редовно цангата на турбината (частта, където се захваща борера)? Знаете ли че, едно и също нещо може да причини както залепване на борера в турбината, така и изхвърчането му(изпускането му) от нея? Почиствайте цангата си ежедневно , като впръснете масло-спрей в отвора за борчето

Смазвате ли правилно турбината? Препоръчва се смазване с масло-спрей с (или без) алкохол по-често в зависимост от натовареността. При големи изпилявания е задължително да се смазва по няколко пъти през деня. Маслото освен да смазва лагерите има и почистваща функция. Впръсквайте докато започне да излиза отпред чисто масло.

Не работете със стари борери с износени работни части. Натиска при работа с борери BUSCH трябва да е максимум 40 гр/см2. В противен случай лагерите на ротора се разбиват много бързо.

Работете с качествени борери!

• Знаете ли кога е дошло времето за подмяна на турбината Ви? Има няколко симптома, че турбината ви скоро ще се повреди:

- Когато въртите борер с пръстите си, усещате ли грапавини?

- Турбината издава ли различен звук?

- Работи ли по-малко ефективно турбината от преди, дори и с нов ротационен инструмент?


Надяваме се тази информация да ви бъде от полза при планирането и поддръжката на вашите турбини. Ако намирате стойност в нашите публикации, можете да помогнете и на ваши колеги като им ги споделите.


Източник:

https://www.dentaleconomics.com/macro-op-ed/article/16391603/handpiece-maintenance-101

Article posted 04-2015


51 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page