top of page
Търсене

Отпечатъци в денталната практика


В тази статия ще разгледаме основните аспекти на отпечатъчните материали, използвани масово в денталните практики по света. Като цяло типовете отпечатъци се разделят на два основни типа:


- Отпечатъци в денталната практика – негативно изображение на денталните тъкани

- Лабораторни отпечатъци – позитивно(реално) изображение на денталните тъкани


Отпечатъкът представлява поставяне на мек, полутечлив материал в устата и позволяването му да се втвърди.


Отпечатъчни материали след втвърдяването биват два вида - твърди и еластични. Твърдите основно се използват в зъботехническата лаборатория за пресъздаване на реалното изображение на съзъбието, докато целта на еластичните е да се снеме възможно най-добро отражение в денталния кабинет.


Твърдите опечатъци включват следните материали:

-Гипсова отливка

-Отпечатъчна смес – температурно регулирана

-Паста цинк-оксид евгенол

-Смоли


Еластичните включват:

-Полисулфиди

-Полиетери

-Силикони


Основни характеристики на отпечатъчните материали

Течливоста се получава от:

- Миксиране на съставките

- Нагряване до показване на гъвкави течни характеристики

След това материалът се втвърдява и получава завършената си твърда форма


Други специфични характеристики:

I. Консистенция на течния материал: висока вискозност – хеви боди тесто(доста твърд) Обикновенна вискозност – Регюлар флоу (стандартна течливост) и ниско вискозни – лайт боди (висока течливост)


II. Характеристики на втвърдяването на материалите: -Предварително време на втвърдяване – започването на процеса -За манипулиране на материала (Работно време) – през това време материалът трябва да е поставен в устата -Окончателно време за втвърдяване – материалът е втвърден и може да бъде махнат от устата


III. Характеристики на втвърдения материал:

-стабилност на формата и размера (промяна с повече от 0,2% за 6 часа) → нестабилните алгинати се свиват! - По-малко от 0.2% за 6 часа → добра стабилност на формата и еластичност

Необходими отличителни качества на различните отпечатъчни материали:

- Нетоксични

- Точни

- Лесни за работа

- Лесни за манипулация

- Консистенция

- Време за втвърдяване

- Еластичност

- Стабилност на формата

- Хидрофилност

- Тиксотропност

- Икономичност

- Устойчивост на дезинфекция

- Аромати


По така изброените качества различните материали се класифицират и се определят техните предимства и недостатъци.


Еластични и твърди материали


Еластични :

Тези материали могат да бъдат разтегнати и огънати до голяма степен без да получат някаква деформация. Използват се за регистриране на устата на пациента, там където е необходимо да се изобразят цервикалните контури (детайлите под основната линия на съзъбието). Основно се използват при изработка на отпечатъци за различни видове протези, импланти, коронки и мостове.


Твърди :

Тези материали имат малка еластичност поради своята твърдост. При големи огъвания може да се получи деформация. Използват се основно когато цервикалната област не е от значение при изображението. Популярни са при обеззъбяване и изработване на цялостни протези. Твърдите материали не се използват широко при изработки на корони и мостови конструкции поради тяхната невъзможност за изобразяване на детайлите.

Алгинати Хидроколоиди


Колоид се нарича материя, в която индивидуалните частици на една субстанция са равномерно разпределени при смесване с друга субстанция. Когато едната субстанция на смесване е вода, терминът за материала е хидроколоид.

Течност: при разтваряне на частици в течност, продуктът се нарича сол, частиците представляват свободна мрежа, свързана помежду си.Колоида има свойството да става вискозен, подобен на желе и в това състояние се нарича гел. Колоида има възможност за превръщане от едно състояние (сол) към друго (гел) и обратно. Солта се преобразува в гел по два начина:

1. Намаляне на температурата (реверсивен метод)

2. Химическа реакция (нереверсивна) например при алгинатите

Гелът може да загуби обем (синереза) или да експандира (инхибиране или поемане на вода и други течности)

Хидроколоидите са поставяни в устата в солно състояние (течно) като така могат да отразят достатъчни детайли и се премахват когато достигнат състояние на гел.Състав: - Натриев или калиев алгинат 20% соли от алгинатна киселина, съставена от различни пълнители

- Пълнители :

1. диатомична пръст 44% дава маса на отпечатъка

2. CaSO4 + 2хH20 – 15%

3. Натриев триполифосфат – 8%

4. Модификатори (магнезиев оксид , натриев сулфид) – 11% - за подобряване

на стягащите свойства и повърхностните характеристики Смесване:

Прах:Вода = 1:3 в гъвкава паничка със специална заоблена шпатула.

Контейнерът с продукта(прах) трябва да бъде разбъркан добре за миксиране на съставките преди употреба. Вода на стайна температура е препоръчително да се използва, за да се осигури нормално работно време от няколко минути.


При миксирането се образува сол, има химична реакция и се получава гел.

Поради синерезата може да се получи свиване – отпечатъкът трябва да бъде взет в рамките на 15 минути или складиран в запечатан контейнер

Да не се залепя към отпечатъчни лъжици или перфорирани лъжици

pH се променя при втвърдяването – при хроматичните алгинати


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Добри детайли на повърхността

- Реакцията е по-бърза при по-високи температури

- Добра еластичност за поставяне в цервикалните области, но се разкъсва при дълбоките детайли в тази област

- Нестабилен при съхранение поради ефект на изпарение

- Нетоксичен и недразнещ

- Времето за втвърдяване зависи от техниката на работа

- Алгинатният прах е нестабилен за съхранение при наличие на влага или високи температури

ПРЕДИМСТВА:

- Нетоксичен и недразнещ

- Добро възпроизвеждане на детайла

- Лесно миксиране и използване

- Евтин и сравнително дълъг срок на годност на опаковката

- Времето за втвърдяване може да бъде контролирано чрез температурата на добавената вода

НЕДОСТАТЪЦИ:

- Слаба стабилност на формата и размерите

- Несъвместимост с някои дентални материали(камъни)

- Времето за втвърдяване е много зависимо от техниката на работа

- Работата изисква повече почистване след товаСинтетични еластомери

За първи път представени през 50-те години на 20 век, синтетичните еластомери бързо стават популярни стоматологични материали защото значително намаляват два основни проблема, асоциирани с хидроколоидите: ниската стабилност на размера и неадекватната устойчивост на скъсване. Тези материали се използват там, където е необходима висока точност, особено при корони и мостови конструкции. Имат горепосочените две големи предимства пред хидроколоидите. Те са основно хидрофобни материали, базирани на гумени материали. Всички еластомери притежават различен вискозитет – от нисък до висок. Лекият материал(ниско вискозен – лайт) може да бъде използван като коректура върху по-твърда маса.


Силиконови еластомери

Полимери на силикон и кислородни атоми → полисилоксилан

Вискозитети:

- Високо вискозни – хеви боди и теста

- Нормална вискозност – регюлар боди коректури

- Ниска вискозност – лайт боди коректури (течливи)


Това са полисилоксиланови вериги, терминирани чрез силанол, катализираща паста на базата на дибутилин дилаурат е необходима за втвърдяване, кондензираща реакция се получава с отпадъчен продукт под формата на алкохол.

Снабдява се като тесто и течност, или като две пасти (две теста) в различни вискозитети. Препоръчително е да не се залепя за отпечатъчни лъжици.

Характеристики

- Хидрофобен материал

- Водороден газ се развива при втвърдяване

- Средно дълъг срок на годност на опаковката

- Средна сила на разкъсване

- Добри детайли

- Свиване на отпечатъка в течение на времето

- Нетоксичен и недразнещ

- Почти идеална еластичност

ПРЕДИМСТВА:

- Точен

- Лесен за употреба

- Може да се използва при значителни области под основната линия в цервикалната зона

НЕДОСТАТЪЦИ:

-Отделяне на водород

-Течният компонент в системата може да предизвика дразнене
По време на втвърдяване, възниква допълнителна реакция.

Поради платинената катализираща съставка не се отделят остатъчни продукти.

Без полимеризационно свиване.

Доставени в две пасти или в картуша в различни вискозитети. При смесване

на равни пропорции се получава кръстовидна връзка под формата на силиконова гума. Втвърдяването се наблюдава след около 6-8 минути, не е препоръчително да се залепва за отпечатъчни лъжици. Сравнително скъп материал.


ХАРАКТЕРИСТИКА

- Дълготраен срок на годност

- Стабилност на формата и размера

- Средна сила на разкъсване

- Отлично изобразяване на детайлите

- Без развитие на остатъчни продукти

- Нетоксичен и недразнещ


ПРЕДИМСТВА

-Точен

-Лесен за употреба

-Бързо втвърдяване

-Различни вискозитети за работа


НЕДОСТАТЪЦИ

- Труден за смесване

- Понякога трудно се премахва отпечатъкът от устата на пациента

- Доста точен в някои случаи (не може да се напасне модела след това, поради липса на маргинални разстояния)


Ако сте прочели статията до тук искаме да ви благодарим за интереса като спорелим с вас таен код за отстъпка на всички отпечатъчни материали на MAJOR DENTAL. При онлайн заявки използвайте кода : "MAJOR5" , и системата автоматично ще намали с 5% цената за вашите отпечатъци!


Полиетерни еластомери

Състав:

Доставят се под формата на 2 пасти

Базова паста: съставена от течни полиетери, пълнители, инертиращи масла

Активираща паста: естери на сулфурна киселина във въглеводородите, пълнители

По време на втвърдяването се получава реакция, която свързва групите на базата и крайния продукт в полимер с характеристиките на гума.

Тези материали имат бързо време на втвърдяване от по-малко от 5 минути. В контраст с полисулфидите, те преминават през допълнителен полимеризационен процес при втвърдяването без отпадъчни продукти, като резултата е материал с много добра стабилност на дименсиите(размерите). Въпреки това е необходимо отпечатъците да се съхраняват на сухо място, тъй като може да поемат влага и да се изкривят. Да не се залепват с адхезиви за отпечатъчни лъжици.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Хидрофилен (абсорбира вода)

- Голям срок на годност около 2 години

- Добро еластично възстановяване

- Нетоксичен

- Леко стягане при втвърдяване

- Отлично изобразяване на детайлите

- Добра стабилност на размерите

ПРЕДИМСТВА

- Точност

- Много добро изображение на детайлите

- Лесно използване

НЕДОСТАТЪЦИ

- Може да доведе до алергична реакция поради съставките

- Много бързо се втвърдява (кратко време за работа)

- Трудно премахване от устата след стягане


Източници на информация :

1. Dental Impression Materials and Techniques article (2017) by Dr. Amit Punj, Dr.Despoina Bompolaki & Dr. Jorge Garaicoia (Оригиналната статия дава референция към още 79 научни източника)

2. Presentation “Impresion materials I-II” by Dr.Judit Borbely (2018) / екстракт от учебника „Dental Technology and Materials for Students 8 edition” & учебника „Dental Materials – Properties and Manipulation 10th edition”

379 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page