top of page
Търсене

Профилактика с флуорни препарати : Научен доклад

Актуализирано: 18.03.2022 г.


С Bifluorid 10 и Profluorid Varnish, VOCO предоставя различни препарати, съдържащи флуорид и все пак те имат нещо общо: формирането на депа калциев флуорид на зъбната повърхност, както и формирането на флуорапатит.


Общоприето е, че флуоридните препарати предпазват зъбите от деминерализация. По-долу механизмът е изучен в детайли. Има два основни процеса, които трябва да се вземат в предвид: Образуването на калциев флуорид и образуването на флуорапатит. Образуването на калциевия флуорид е винаги първата стъпка, водеща към образуването на флуорапатит.


ОБРАЗУВАНЕ НА КАЛЦИЕВ ФЛУОРИД


На пазара съществуват много препарати с флуорид и при всички се наблюдава едно общо качество - образуването на флуоридни йони. Независимо дали са под формата на неорганични соли (натриев флуорид или натриев монофлуорофосфат) или органични соли (амин флуорид) това е без значение. Висок брой калциеви йони, съдържащи се в слюнката, се свързват с освободените флуоридни йони. Това формира калциев флуорид. Това е слаборазтворима сол, утаяваща се като солидна материя. Тъй като зъбите са постоянно покрити със слюнка, процесът се случва обикновенно върху тях. Така формиран калциевият флуорид се изобразява на микрограф като много малки бели топченца, разположени върху твърдите зъбни тъкани. Калциевият флуорид има две основни предпазни функции: формира физическа бариера срещу външни влияния и спомага формацията на флуорапатит.


ФОРМИРАНЕ НА ФЛУОРАПАТИТ


Зъбът, както и хидроксиапатитът (Ca5(PO4)3OH), неговият основен компонент, се деминерализира под киселинно влияние. Първоначално хидроксидните йони (OH) се премахват от съединението(кристала) чрез атака от протони (H+), формирайки вода (H2O). Последващата деградация на апатитната структура е в резултат на тази първична реакция. При флуорапатита местата обикновенно заети от хидроксидни йони са заети от флуоридни йони. Поради този факт първичната реакция, разграждаща хидриксилапатита не може да се получи при флуорапатита. Последният се разгражда само при особено силни киселинни атаки (причиняващи други химически механизми). При дълбоко флуориниране хидроксидните йони са умишлено заместени с флуоридни. Тъй като местата в кристалната решетка трябва първо "натурално" да бъдат разхлабени(или освободени) това заместване се осъществява в киселинна среда. Тогава премахнатите хидроксидни йони могат да бъдат заместени от флуоридни. Тъй като калциевият флуорид става по-разтворим при ниски нива на pH, това се осъществява при киселинни атаки. Така отлаганията от калциев флуорид отдават флуориди точно тогава когато е нужно за формирането на флуорапатит, като представляват интегрален компонент в неговото образуване.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Отлаганията на калциев флуорид върху зъбните повърхности представлява важен компонент при заздравяването на зъбите и предпазването им от деминерализация, причинена от киселинни атаки. Поради тази причина, този щит трябва да бъде поддържан и винаги изграждан отново в случай на нарушаването му при стоматологичните процедури. От една страна това важи за професионално дентално почистване когато депата на калциев флуорид са почти изцяло премахнати от зъбните повърхности, от друга страна същото важи и при възстановителните процедури, при които депата са премахнати в зоната на възстановяването. Формирането на калциев флуорид само чрез използването на флуоросъдържаща паста за зъби отнема от няколко седмици до месеци - време, през което зъбите са недостатъчно предпазени. Третирането с флуорен препарат трябва да се прави след всяко професионално почистване и в идеалния случай, след всеки случай, при който зъбните тъкани са изложени на изпиляване, полиране или ецване.


Накратко: Изграждането на отлаганията на калциев флуорид върху зъбните тъкани е важен компонент от предпазването срещу деминерализация. Третирането с флуорен препарат трябва да се предприема след всяка процедура, намаляваща или елиминираща тези отлагания върху зъбните тъкани.


Източник:

17 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page